Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

Inženirska geodezija

 

 

V področje inženirske geodezije spadajo sledeče geodetske storitve:

 

1. Izvajanje zakoličb stavb in infrastrukturnih objektov ter izdelava zakoličbenih elaboratov
2. Spremljanje in določitev mas pri zemeljskih delih (vkopi/nasipi)
3. Izvajanje opazovanj pomikov in deformacij objektovKupujete nepremičnino? Pred nakupom lahko z našo pomočjo preverite pravni status nepremičnineGeodeti - certifikat bonitetne odličnosti in se izognete pastem, ki so že prizadele prenekaterega
kupca nepremičnine! Pustite, da vam svetujejo naši strokovnjaki!

GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97
Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com