Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

V: Mlad par se odloči za gradnjo hiše in kupuje gradbeno parcelo. Na kaj vse mora biti kupec pozoren?

Nakup parcele in nasvet geodetaO: Ni vse odvisno od velikosti in cene gradbene parcele. Kakor pravijo so pri nakupu zemljišča najpomembnejše tri stvari:

 1. lokacija
 2. lokacija
 3. lokacija

Seveda večina ima finančne omejitve, zato je običajno pri nakupu gradbene parcele potrebno sprejemati tudi določene kompromise in si ne moremo vsi privoščiti parcele na najbolj zaželenih lokacijah. Vsekakor pa je pametno pred nakupom zemljišča pridobiti nekaj pomembnih informacij, ki so v večini primerov brezplačne, vzeti si moramo le nekaj časa, nam pa lahko prihranijo veliko kasnejših zapletov, slabe volje, živcev in nenazadnje denarja. Pa poglejmo, kaj menijo geodeti:

 • Lastništvo parcele (preverite v Zemljiški knjigi kdo je lastnik parcele, ki jo kupujete ter ali so vpisane morebitne nerešene plombe – preverite na kaj se nanašajo).

 • Urejene meje (Preverite ali ima parcela, ki jo kupujete urejene meje (Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško-katastrskih točk določene s predpisano natančnostjo). V kolikor ima parcela urejene in označene meje boste natančno vedeli kaj kupujete in kje so meje Vaše bodoče parcele)

 • Bremena (bodite pozorni na vsa bremena, ki so vpisana v zemljiški knjigi, ki kakorkoli omejujejo lastninsko pravico in bi Vam v bodoče lahko onemogočale namene, ki jih imate s to parcelo. Npr. v kolikor je na parceli zakopan komunalni vod preverite koliko je širok varovalni pas ob njem, kjer ne smete graditi. Preverite tudi morebitne hipoteke na zemljišču).

 • Možnost gradnje (Preverite v prostorskih planih ali je na parceli, ki jo kupujete možno graditi objekt, kot ste si ga zamislili ter ali so predpisane morebitne druge omejitve pri rabi prostora).

 • Komunalna opremljenost (preverite kateri priključki komunalnih vodov so na parceli in ali so komunalni prispevki plačani. V nasprotnem primeru se pozanimajte s kakšnim stroškom lahko računate, da komunalno infrastrukturo »pripeljete« do Vaše bodoče parcele.

 • Dostop do parcele (preverite ali je dostop do Vaše bodoče parcele po javni cesti ali morate za dostop do Vaše bodoče parcele uporabljati privatna zemljišča, kjer si boste morali sami zagotoviti služnost dostopa po teh privatnih zemljiščih. Prav tako je pomembno, kdo bo vzdrževal in plužil omenjeno dovozno cesto, saj v primeru javne ceste ta dela običajno opravlja vzdrževalec cest, pri privatnih cestah pa to breme pade na lastnike zemljišč oz. uporabnike. V primerih daljših cest to ni zanemarljiv strošek. Seveda pa je potrebno imeti v mislih tudi možnost sporov med lastnikom in uporabnikom te dovozne ceste oz. poti glede stroškov vzdrževanja, pluženja in morda celo same uporabe.

 • Spoznajte sosede (Morda se to ne zdi pomembno…. pa je. Vprašajte se ali bi želeli vsak dan živeti v okolju, kjer se s sosedom ne bi niti pogovarjali oz. bi se z njim stalno prepirali. Predlagamo, da pred nakupom poskušate navezati stik s sosedi in se z njimi malo pogovoriti. Hitro boste lahko »začutili« kakšni bodo Vaši bodoči odnosi. Med pogovorom z Vašimi bodočimi sosedi, jih povprašajte kje po njihovem mnenju poteka del meje med njihovo parcelo in bodo Vašo. V kolikor se del meje, ki Vam ga pokaže sosed in del meje, ki Vam ga pokaže trenutni lastnik zemljišča, ki ga kupujete, razlikujeta Vam to že lahko nakaže morebitne že obstoječe ali pa prihajajoče medsosedske spore).

 • Dovoljenje za gradnjo (v kolikor na parceli že stoji stavba, preverite ali ima izdano ustrezno dovoljenje za gradnjo ter je zgrajena v skladu z njim.) 

 • Kataster stavb (v kolikor na parceli že stoji stavba preverite tudi ali je vpisana v uradne evidence – kataster stavb in zemljiški kataster)

 • Prometne povezave (Pozanimajte se, v kolikor ne kupujete parcele v centru večjih mest, kje in kako pogosto vozi javni prevoz. Morda še nimate otrok ali pa so še zelo mladi, vendar je pametno pomisliti, kako bodo, ko odrastejo hodili v šolo in k drugim obšolskim dejavnostim. Ali bodo lahko uporabljali javni prevoz ali pa bosta »taksi službo« opravljala mama in oče. Nenazadnje je zadeva povezana tudi s tem ali bo pri hiši potrebno imeti en ali več avtomobilov.

V: Kdaj se je najbolje obrniti na pomoč Geodeta?

 • Nakup parcele (Pri nakupu parcele Vam na podlagi Vašega naročila izvedemo geodetsko storitev oz. postopek ureditve meje. S tem pridobite točne podatke o mejah parcele in površini kupljene parcele. Pametno je, da se geodetska storitev ureditve meje naroči že pred nakupom saj boste tako že pred nakupom točno vedeli kaj kupujete in ne boste plačali večje kvadrature parcele, kot jo boste dejansko dobili.

 • Parcelacija (v kolikor bi želeli kupiti samo del parcele prodajalca, je potrebna geodetska storitev parcelacija. lahko na podlagi naročila lastnika parceliramo parcelo v skladu z Vašimi željami oz. v skladu s prostorskimi plani.

 • Zakoličba (Po pridobitvi gradbenega dovoljenja Vam načrtovano stavbo zakoličimo v skladu z projektom in gradbenim dovoljenjem in izdelamo zapisnik o zakoličbi)

 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (Zadnja faza gradnje stavbe pa je evidentiranje zgrajenega objekta v uradne evidence. Za potrebe evidentiranja stavbe izdelamo elaborat določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb)
GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97
Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com