Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

TUKAJ LAHKO NAJDETE ODGOVORE NA NEKAJ NAJBOLJ POGOSTO ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ

Nakup parcele in nasvet geodetaAktualna tema:
Mlad par se odloči za gradnjo hiše in kupuje gradbeno parcelo. Na kaj vse mora biti kupec pozoren?

Geodeti svetujejo glede nakupa parcele >>


Vprašanje : Kakšne so novosti glede davka za nepremičnine? Kje lahko dobim potrebne informacije?

geodeti odgovorOdgovor:

 Vse potrebne informacije v povezavi z novim Zakonom o davku na nepremičnine najdete na spletni strani Geodetske uprave Slovenije. Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo in vam z veseljem svetujemo ter opravimo za vas vse geodetske storitve.
 

Vprašanje : Rad bi odmeril svojo parcelo. Kaj moram storiti in kakšen je postopek?

 
geodeti odgovorOdgovor:
 
V primeru da želite naročiti geodetsko storitev (npr. parcelacija, ureditev meje, ...) morate najprej oddati vlogo pri geodetskem podjetju. Na podlagi vloge, geodetsko podjetje zaprosi Geodetsko upravo RS za podatke (predhodne meritve, digitalni katastrski načrt, ...). Po prejemu podatkov lahko geodet vabi vse stranke v postopku (lastnik-naročnik, vsi mejaši) na predhodne meritve (v primeru, da postopka ni možno izvesti že ob prvem prihodu na teren), kjer se izvede navezava. V pisarniški obdelavi (preračun na terenu pridobljenih podatkov, stare meritve, vklop,...) si geodet pripravi podatke za mejno obravnavo in ponovno vabi vse stranke v postopku na teren, kjer nato prenese izračunane točke v naravo in sestavi zapisnik. S tem je terenski del geodetskega postopka končan. Geodet mora sedaj še izdelati Elaborat zemljiškokatastrske meritve, ki ga nato stranka (ali pa za to pooblasti geodetsko podjetje) odda na pristojno izpostavo Geodetske uprave RS, ki po pregledu elaborata izda odločbo.
 
 

Vprašanje : Ali moram pri geodetskem postopku (parcelacija, ureditev meje) sam povabiti vse mejaše (oz. ali je sploh potrebno vabiti mejaše)?

 
geodeti odgovorOdgovor:
 
Vse stranke (mejaše) vabi geodetsko podjetje s povratnico najmanj 8 dni pred pričetkom postopka. Za postopke kot so geodetski načrt, zakoličenje objekta in evidentiranje stavbe pa ni potrebno vabiti mejašev.
 
 

Vprašanje : Ali je cena geodetske storitve za ureditev meje (parcelacija) odvisna od velikosti moje parcele?

 
geodeti odgovorOdgovor:
 
Ne. Cena je odvisna od števila mejnikov, ki se jih določi.
 
 

Vprašanje: Ali je cena geodetskega posnetka odvisna od velikosti moje parcele?

 
geodeti odgovorOdgovor:
 
Geodetski posnetki (geodetski načrti) se obračunajo na podlagi velikosti območja na katerem se prevideva poseg z dodanim 25 meterskim pasom okoli tega območja, ki ga predvideva ZGO.
 
 

Vprašanje: Koliko časa običajno potrebuje geometer, da mi izdela geodetski načrt?

 
geodeti odgovorOdgovor:
 
Običajno geodetski načrt izdelamo v 7-14 dneh. Na rok izdelave pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki (snežna odeja, daljše deževno obdobje, izdaja podatkov na Geodetski upravi, povečano število naročil,...)
 
 

Vprašanje: Kaj potrebujem, če želim graditi?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 

Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. To ne velja za enostavne objekte, če iz lokacijske informacije izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom (običajno to velja za razne nadstreške, vrtne ute...).

 

 

Vprašanje: Kako pridobim gradbeno dovoljenje?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 

Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu investitor. Obvezna priloga vlogi je projekt za pridobitev gradbenega ovoljenja.

 

 

Vprašanje: Kaj naj storim, če ugotovim, da je eden ali več mejnikov uničenih ali izgubljenih?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
V primeru, da je meja že urejena, lahko Geodet mejo označi, če meja ni urejena, pa jo je potrebno urediti.

 

 

Vprašanje: Na kaj moram biti pozoren pri nakupu nepremičnine?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 

Pozorni morate biti na urejenost parcelnih mej. Te podatke lahko dobite na Geodetski upravi. Pozorni bodite tzudi na to, da je prodajalec res pravi lastnik parcele in na morebitna bremena parcele. Te podatke dobite na zemljiški knjigi.

 

 

Vprašanje: Ali pred vselitvijo v novozgrajeno hišo potrebujem še kaj?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Vse novozgrajene objekte je potrebno evidentirati in vpisati v kataster stavb. Šele ko je objekt pravilno evidentiran in vpisan v kataster stavb, lahko pridobite hišno številko.

 

 

Vprašanje: Kaj moram storiti, če želim del parcele podariti ali prodati?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Narediti je potrebno parcelacijo (delitev parcele), da tako vsak del (tisti, ki ga boste obdržali in tisti, ki ga boste podarili ali prodali) postane svoja parcela (z unikatno parcelno številko znotraj Katastrske Občine), nato pa se izbrano novo parcelo prepiše.

 

 

Vprašanje: Kaj pomeni urejena meja?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Meja je urejena, če je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo.

 

 

Vprašanje: Zakaj moja meja ni urejena, čeprav imam okoli svoje parcele prav vse mejnike?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Meja ni urejena, ker v zemljiškem katastru ni evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in nima koordinat zemljiškokatastrskih točk določenih s predpisano natančnostjo.

 

 

Vprašanje: Ali je moja parcela zazidljiva?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Podatke o zazidljivosti posameznih območij vodi pristojni upravni organ.

 

 

Vprašanje: Ali lahko postavim ograjo na mejo?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 

Postavitev ograje mora biti v skladu z izvedbenim prostorskim aktom.

 

 

Vprašanje: Koliko moram umakniti hišo od meje?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 

Zahtevan odmik objekta od meje je določen z izvedbenim prostorskim aktom.

 

 

Vprašanje: Kako vem, da geodet, ki je prišel na teren izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje geodetskih storitev?

 

geodeti odgovorOdgovor:
 
Geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, lahko upravlja le geodet, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri in opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev. Geodet, ki vse zakonske pogoje izpolnjuje, se izkazuje z geodetsko izkaznico.
 
 
Če imate tudi Vi vprašanje povezano z geodetskimi storivami, nam pišite, z veseljem Vam bomo odgovorili!
GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97
Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com