GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97, Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si
Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)

Določitev zemljišča pod stavboPo končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiški kataster (vrisati) in v kataster stavb (vpisati). Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v katester stavb. Stavbo mora geodet izmeriti zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine (deleže) posameznih delov stavbe. Stavba tako pridobi identifikacijsko številko, prav tako pa se identifikacijske številke dodelijo tudi vsem delom stavbe.

 

 ponudba za določitev zemljišča pod stavbo >>

 

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Piskotki in zasebnost Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com