Geodetske meritve, ureditev meje, parcelacija

Podjetje Geodeti, d.o.o., Grosuplje

Geodeti geodetske storitvePodjetje GEODETI, d.o.o, Grosuplje nudi celovite geodetske storitve. Le-te zajemajo:

 

 • Ureditev meje
 • Parcelacija (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Geodetski načrt (posnetek terena)
 • Zakoličenje objektov
 • Sprememba vrste rabe
 • Evidentiranje stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris vodov GJI)
 • Inženirska geodezija
 • Odmere dolžinskih objektov
 • Izdelava identifikacijskih potrdil

Osnovni podatki

Polni naziv : GEODETI družba za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšani naziv : GEODETI, d.o.o., Grosuplje
 
Naslov : Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje
Tel : (01)7860-797
Fax : (01)7860-796
 
Transakcijski račun : 03108-1087433146
Identifikacijska številka za DDV : SI 95384804
Matična številka : 1423118Kupujete nepremičnino? Pred nakupom lahko z našo pomočjo preverite pravni status nepremičnineGeodeti - certifikat bonitetne odličnosti in se izognete pastem, ki so že prizadele prenekaterega
kupca nepremičnine! Pustite, da vam svetujejo naši strokovnjaki!

GEODETI, d.o.o., Grosuplje
Taborska cesta 4,
1290 Grosuplje
Tel: 01/786 07 97
Fax: 01/786 07 96
e-mail: info@geodeti.si

© Geodeti.si - geodetske storitve. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com