PRAVNO OBVESTILO

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.geodeti.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.geodeti.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe GEODETI, d.o.o. ali družb, katerih vsebine so vključene v geodeti.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na geodeti.si so informativne narave. Družba GEODETI, d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje geodeti.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo geodeti.si Vsi uporabniki uporabljajo geodeti.si na lastno odgovornost. Niti družba GEODETI, d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi geodeti.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na geodeti.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba GEODETI, d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba GEODETI, d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe geodeti.si.

Družba GEODETI, d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba GEODETI, d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na geodeti.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.geodeti.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba GEODETI, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z geodeti.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe GEODETI, d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba GEODETI, d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Družba GEODETI, d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba GEODETI, d.o.o. podatke o obiskanosti www.geodeti.si uporablja za lastne potrebe.

Pravno obvestilo

GEODETI, d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke, telefonski, pisno in elektronsko anketiranje. Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov ter posredovanje podatkov tretjim natančno določa Pravilnik o VOP družbe GEODETI, d.o.o. in Katalog osebnih podatkov, ki jih upravlja GEODETI, d.o.o.