Ikona za storitev Odmera dolžinskih objektovODMERA DOLŽINSKIH OBJEKTOV

Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …).

Vprašajte nas